Kotiseutu

Mikä on kotiseutu? Tietosanakirja kertoo kotiseudun tutkimisesta: kotiseudun luontoon, sen entisyyteen ja nykyisyyteen kohdistuva tutkimus eri tieteenalojen menetelmillä.

Nykysuomen sanakirja täsmentää em. tutkimuksen jälkeen: Kotiseutu, kotimaa, paikkakunta, jossa on (lapsuuden koti). Useimmalla ihmisellä on kysyttäessä mielipiteenä lapsuusajan kodin sijaintipaikka. Joillakin aika yltää myös teini-ikäisenä asuttuun paikkaan. Aiheesta johtuu monia käsittelymuotoja; mistä olet kotoisin eli lähtöisin? Henkilö on syntyjään (kotiseudun nimi).

Paitsi lapsuus(koulu-)ajan olinpaikkaa, voi kotiseutu olla muuallakin. Jos muuttaa paikkakunnalta toiselle, ennenkuin oppii tuntemaan ympäristöä tai saamaan kavereita, voi olla ettei juurru mihinkään. Tällöin aikuisena asuessaan pidemmän aikaa samassa ympäristössä voi tuntua siltä, että tämä on kotiseutuni, (koska) täällä olen elämäni rakentanut, ystävät (puolison) löytänyt ja täällä viihdyn ynnä poissaollessani kaipaan tänne takaisin.

Kotiseutua Kaipaillaan myös Veikko Tuomen esittämässä laulussa "Kotiseutuni oi, sulle hiljainen lauluni soi..." Samaa kaihoa esittää laajemmassa mitassa "Karjalan mailla kun lapsena leikin... maailman tie jos minne mun veikin, niin kotoisia kunnaita unhoita en". Toisin sanoen, kaipuuta takaisin lähtötienoille.

Kotiseutua on myös kaupunginosa. Isoissa kaupungeissa on kotiseutuyhdistyksiä vastaavia kaupunginosayhdistyksiä, joista jotkut ovat kuin "korttelitoimikuntia". Yhteistä kaikille näille on toiminta kotiseudun hyväksi, sen kehittäminen, historian tutkiminen ja esille saattaminen. Siinäpä sarkaa itsekullekin kynnettäväksi, kotiseututyö. Välttämättä ei tarvitse purnata ja arvostella vaan ryhtyä kehittämään toimintoja,ympäristöä.

                                                                                 jn